Load schematics for JavaScript

PLX6_Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc Xanh – OVAL

1.000.000 

Mã Bánh: PLX

Hộp 6 bánh