4_Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng ĐB

124.000 

Mã bánh: 4

Trọng lượng: 210gr