6_Đậu xanh hạt dưa 2 trứng ĐB

100.000 

Mã bánh: 6

Trọng lượng: 210gr