R_Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng ĐB

95.000 

Mã bánh: R

Trọng lượng: 210gr